Đầu khẩu, tuýp hệ inch 3/8 in FACOM - 427570

Đầu khẩu, tuýp hệ inch 3/8 in FACOM - 427570

  • 427570
  • FACOM

Liên hệ

Bi-hexagon socket FACOM OGV - #427570, inch sizes,ASME B 107.1, chrome-vanadium steel, chrome-plated.

Mã đặt hàngSizeLengthMã đặt hàngSizeLength
 inmm inmm
427570.01001/4“27427570.07005/8“30
427570.02005/16“27427570.080011/16“33
427570.03003/8“27427570.09003/4“33
427570.04007/16“27427570.100013/16“33
427570.05001/2“30427570.11007/8“33
427570.06009/16“30   

Bi-hexagon socket FACOM OGV - #427570, inch sizes,ASME B 107.1, chrome-vanadium steel, chrome-plated.