Đầu khẩu, tuýp dài 3/8 inch FACOM - 427620

Đầu khẩu, tuýp dài 3/8 inch FACOM - 427620

  • 427620
  • FACOM

Liên hệ

Bi-hexagon socket FACOM OGV - #427620, DIN 3124/ISO 2725-1, chrome-vanadium steel, chrome-plated.

Mã đặt hàngSizeLengthMã đặt hàngSizeLength
 mmmm mmmm
427620.0100755427620.07001455
427620.0200855427620.08001660
427620.03001055427620.09001760
427620.04001155427620.10001860
427620.05001255427620.11001960
427620.06001355   

Bi-hexagon socket FACOM OGV - #427620, DIN 3124/ISO 2725-1, chrome-vanadium steel, chrome-plated.

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn