Đầu khẩu lục giác 3/8 inch FACOM - 427660

Đầu khẩu lục giác 3/8 inch FACOM - 427660

  • 427660
  • FACOM

Liên hệ

Chrome-vanadium steel, chrome-plated. Bit holder with spring washer and interchangeable hex bit.

Mã đặt hàngSizeLengthMã đặt hàngSizeLength
 mmmm mmmm
427660.0100345427660.0500745
427660.0200445427660.0600847.5
427660.0300545427660.07001047.5
427660.0400645   

427660 - Hex socket wrench bit FACOM, chrome-vanadium steel, chrome-plated. Bit holder with spring washer and interchangeable hex bit.

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn