Đầu khẩu, khẩu tuýp, khẩu vặn hệ inch FACOM - 426360

Đầu khẩu, khẩu tuýp, khẩu vặn hệ inch FACOM - 426360

  • 426360
  • FACOM

Liên hệ

Đầu khẩu hệ inch Facom được sản xuất bằng thép hợp kim, mạ chrome-plated

 

Mã đặt hàng

Size

Mã đặt hàng

Size

Mã đặt hàng

Size

 

inch

 

Inch

 

Inch

426360.0100

3/16“

426360.0500

5/16“

426360.0900

1/2“

426360.0200

7/32“

426360.0600

11/32“

426360.1000

9/16“

426360.0300

1/4“

426360.0700

3/8“

 

 

426360.0400

9/32“

426360.0800

7/16“

 

 

Đầu khẩu hệ inch Facom được sản xuất bằng thép hợp kim, mạ chrome-plated theo tiêu chuẩn DIN 3124/ISO 2725-1

Facom R, inch sizes,DIN 3124/ISO 2725-1, chrome-vanadium steel, chrome-plated, length 22