Cờ lê | Kìm vặn ống SUPER-EGO - 443280

Cờ lê | Kìm vặn ống SUPER-EGO - 443280

  • 443280
  • SUPER

Liên hệ

443280 - Water pump pliers SUPER-EGO. Super-Ego 145,DIN 5234, of chrome-vanadium steel, paint finish, head polished,Swedish model with narrow mouth and three-point support.

Mã đặt hàngChiều dàiĐường kính ống kẹp
 mmmm
443280.010023525
443280.020032040
443280.030041655
443280.040053567
443280.0500640103