Bộ taro ren 59 chi tiết Super Light - M-320 (Tap Dies Set)

Bộ taro ren 59 chi tiết Super Light - M-320 (Tap Dies Set)

  • M-320
  • SUPER

Liên hệ

Bộ taro ren 59 chi tiết Super Light - M-320 (Tap Dies Set)

Bộ taro ren 59 chi tiết Super Light - # M-320 (Tap Dies Set) được chế tạo theo chuẩn hệ mét, bộ gồm các mũi và tay quay taro, linh kiện từ M3 tới M20. Bộ taro ren 59 chi tiết Super Light - # M-320 (Tap Dies Set) là sự lựa chọn lý tưởng khi cần taro với đa dạng dải kích cỡ, bước ren khác nhau.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MADE IN JAPAN

Dải taro ren như sau:

M​3​X​0​.​5​/​M​3​X​0​.​6​/​M​4​X​0​.​7​/​M​4​X​0​.​7​5​/​M​5​X​0​.​8​/​M​5​X​0​.​9​/​M​6​X​0​.​7​5​/​M​6​X​1​.​0​/​M​8​X​1​.​0​/​M​8​X​1​.​2​5​/​M​1​0​X​1​.​0​/​M​1​0​X​1​.​2​5​/​M​1​0​X​1​.​5​/​M​1​2​X​1​.​2​5​/​M​1​2​X​1​.​5​/​M​1​2​X​1​.​7​5​/​M​1​3​X​1​.​7​5​/​M​1​4​X​1​.​2​5​/​M​1​4​X​1​.​5​/​M​1​4​X​2​.​0​/​M​1​6​X​1​.​5​/​M​1​6​X​2​.​0​/​M​1​8​X​1​.​5​/​M​1​8​X​2​.​5​/​M​2​0​X​1​.​5​/​M​2​0​X​2​.​5​/​1​/​4​N​F​2​8​/​1​/​8​P​T​2​8

 

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn