Bộ lục giác đầu bi SUPER - SHKXB9S

Bộ lục giác đầu bi SUPER - SHKXB9S

  • SHKXB9S
  • SUPER

Liên hệ

Use of upto 25° angle off-axis to crew is allowed.

Material: SNCM. V

Finish: Chrome Plated Matt Finish

Hardness: 55 ~ 60 HRC.

Mã đặt hàngKích cỡ từng chi tiết
 mm
SHKXB9S1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10

Use of upto 25° angle off-axis to crew is allowed.

Material: SNCM. V

Finish: Chrome Plated Matt Finish

Hardness: 55 ~ 60 HRC.