Bộ lục giác đầu bi SUPER - HKLB7S

Bộ lục giác đầu bi SUPER - HKLB7S

  • HKLB7S
  • SUPER

Liên hệ

Use of upto 25° angle off-axis to crew is allowed.

Material: SNCM. V

Finish: Chrome Plated Matt Finish

Hardness: 55 ~ 60 HRC.

Mã đặt hàngKích cỡ từng chi tiết
 mm
HKLB7S 1.5 2 2.5 3 4 5 6 

Use of upto 25° angle off-axis to crew is allowed.

Material: SNCM. V

Finish: Chrome Plated Matt Finish

Hardness: 55 ~ 60 HRC.