Bộ lục giác đầu bi màu WIHA - #41483 | 41484

Bộ lục giác đầu bi màu WIHA - #41483 | 41484

  • 41483
  • WIHA

Liên hệ

Bộ lục giác đầu bi màu  WIHA - #41483 | 41484

Mã đặt hàngThông số
41483

Số chi tiết  9 

Kích cỡ từng chi tiết 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10mm

41484

Số chi tiết  9

Kiểu đóng gói Vỏ nhựa

Kích cỡ từng chi tiết 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10mm

 

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn