Bộ đồ nghề sửa chữa HVAC 21 chi tiết SUPERTOOL - H4000S (Tool Set)

Bộ đồ nghề sửa chữa HVAC 21 chi tiết SUPERTOOL - H4000S (Tool Set)

  • H4000S
  • SUPER

Liên hệ

Bộ đồ nghề sửa ống 21 chi tiết SUPERTOOL - H4000S (Tool Set), bao gồm 21 chi tiết chuyên dụng cho kỹ thuật ngành HVAC, MADE IN JAPAN

 

Mã đặt hàng

H4000S
Số chi tiết21
Nội dung

01 mỏ lết 250 mm, 01 mỏ lết 300 mm, 04 tuốc nơ vít, 01 dao cắt ống đồng, 01 kìm mỏ quạ, 01 kìm mũi nhọn, 01 kìm điện, 01 kìm vặn ống, 01 dụng cụ cạo nơ via, 01 cưa sắt, 01 mỏ lết đặc biệt ngắn, miệng to, 01 kéo cắt máng nhựa, 04 kìm nước đặc biệt.

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn