Bộ căn mẫu song song SUPER - PPP200FA (Thin type precision steel parallel set)

Bộ căn mẫu song song SUPER - PPP200FA (Thin type precision steel parallel set)

  • PPP200FA
  • SUPER

Liên hệ

Bộ căn mẫu song song SUPER - PPP200FA (Thin type precision steel parallel set) chiều dài 200 mm, độ chính xác 0.005 mm

Đặc điểm nối bật: 

Bộ căn mẫu song song SUPER - #PPP200FA  (Thin type precision steel parallel set) chiều dài 200 mm, độ chính xác 0.005 mm

Bộ căn mẫu song song SUPER - #PPP200FA  (Thin type precision steel parallel set) Made in Japan

Thông số kĩ thuật:

 - Bộ căn mẫu song song #PPP200FA gồm 5 cặp chi tiết #PPP200F40,  #PPP200F45,  #PPP200F50,  #PPP200F55,  #PPP200F58

 - Các kích thước AxBxC có độ chính xác cao: #PPP200F40(8x40x160),  #PPP200F45(8x45x160),  #PPP200F50(8x50x160),  #PPP200F55(8x55x160),  #PPP200F58(8x58x160)

 - Sai số song song của 2 bề mặt A là 0,005mm

 - Sai số kích thước của B là 0,005mm và C là 0,2mm

 - Vật liệu: Thép S50C

 - Độ cứng: 47-52HRC

Được gia công bề mặt để đạt độ nhẵn cao

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn