Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - PPP200SB (Thin type precision steel parallel set - stepped type)

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - PPP200SB (Thin type precision steel parallel set - stepped type)

  • PPP200SB
  • SUPER

Liên hệ

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - PPP200SB (Thin type precision steel parallel set - stepped type) chiều dài 200 mm, độ chính xác 0.005 mm

Đặc điểm nối bật

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - #PPP200SB  (Thin type precision steel parallel set - stepped type) chiều dài 200 mm, độ chính xác 0.005 m

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - #PPP200SB  (Thin type precision steel parallel set - stepped type)  Made in Japan

Thông số kĩ thuật:

 - Bộ căn mẫu song song kiểu bước #PPP200SB gồm 5 cặp chi tiết #PPP200S60, #PPP200S62, #PPP200S64, #PPP200S66, #PPP200S68

 - Các kích thước AxBxC có độ chính xác cao: #PPP200S60(8x60x200), #PPP200S62(8x62x200), #PPP200S64(8x64x200), #PPP200S66(8x66x200), #PPP200S68(8x68x200)

 - Sai số song song của 2 bề mặt A là 0,005mm

 - Sai số kích thước của B là 0,005mm và C là 0,2mm

 - Vật liệu: Thép S50C

 - Độ cứng: 47-52HRC

Được gia công bề mặt để đạt độ nhẵn cao

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn