Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - PPP200SA (Thin type precision steel parallel set - stepped type)

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - PPP200SA (Thin type precision steel parallel set - stepped type)

  • PPP200SA
  • SUPER

Liên hệ

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - PPP200SA (Thin type precision steel parallel set - stepped type) chiều dài 200 mm, độ chính xác 0.005 mm

Đặc điểm nối bật: 

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - #PPP200SA  (Thin type precision steel parallel set - stepped type) chiều dài 200 mm, độ chính xác 0.005 m

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - #PPP200SA  (Thin type precision steel parallel set - stepped type)  Made in Japan

Thông số kĩ thuật:

 - Bộ căn mẫu song song kiểu bước #PPP200SA gồm 5 cặp chi tiết #PPP200S40, #PPP200S45, #PPP200S50, #PPP200S55, #PPP200S58

 - Các kích thước AxBxC có độ chính xác cao: #PPP200S40(8x40x200), #PPP200S45(8x45x200), #PPP200S50(8x50x200), #PPP200S55(8x55x200), #PPP200S58(8x58x200)

 - Sai số song song của 2 bề mặt A là 0,005mm

 - Sai số kích thước của B là 0,005mm và C là 0,2mm

 - Vật liệu: Thép S50C

 - Độ cứng: 47-52HRC

Được gia công bề mặt để đạt độ nhẵn cao

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn