Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - PPP160SB (Thin type precision steel parallel set - stepped type)

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - PPP160SB (Thin type precision steel parallel set - stepped type)

  • PPP160SB
  • SUPER

Liên hệ

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - PPP160SB (Thin type precision steel parallel set - stepped type) chiều dài 160 mm, độ chính xác 0.005 mm

Đặc điểm nối bật: 

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - #PPP160SB  (Thin type precision steel parallel set - stepped type) chiều dài 160 mm, độ chính xác 0.005 m

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - #PPP160SB  (Thin type precision steel parallel set - stepped type)  Made in Japan

Thông số kĩ thuật:

 - Bộ căn mẫu song song kiểu bước #PPP160SA gồm 5 cặp chi tiết #PPP160S50, #PPP160S52, #PPP160S54, #PPP160S56, #PPP160S58

 - Các kích thước AxBxC có độ chính xác cao: #PPP160S50(8x50x160), #PPP160S52(8x52x160), #PPP160S54(8x54x160), #PPP160S56(8x56x160), #PPP160S48(8x58x160)

 - Sai số song song của 2 bề mặt A là 0,005mm

 - Sai số kích thước của B là 0,005mm và C là 0,2mm

 - Vật liệu: Thép S50C

 - Độ cứng: 47-52HRC

Được gia công bề mặt để đạt độ nhẵn cao