Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - PPP160SA (Thin type precision steel parallel set - stepped type)

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - PPP160SA (Thin type precision steel parallel set - stepped type)

  • PPP160SA
  • SUPER

Liên hệ

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - PPP160SA (Thin type precision steel parallel set - stepped type) chiều dài 160 mm, độ chính xác 0.005 mm

Đặc điểm nối bật: 

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - #PPP160SA  (Thin type precision steel parallel set - stepped type) chiều dài 160 mm, độ chính xác 0.005 m

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - #PPP160SA  (Thin type precision steel parallel set - stepped type)  Made in Japan

Thông số kĩ thuật:

 - Bộ căn mẫu song song kiểu bước #PPP160SA gồm 5 cặp chi tiết #PPP160S30, #PPP160S35, #PPP160S40, #PPP160S45, #PPP160S48

 - Các kích thước AxBxC có độ chính xác cao: #PPP160S30(8x30x160), #PPP160S35(8x35x160), #PPP160S40(8x40x160), #PPP160S45(8x45x160), #PPP125S48(8x48x160)

 - Sai số song song của 2 bề mặt A là 0,005mm

 - Sai số kích thước của B là 0,005mm và C là 0,2mm

 - Vật liệu: Thép S50C

 - Độ cứng: 47-52HRC

Được gia công bề mặt để đạt độ nhẵn cao

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn