Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - PPP125SA (Thin type precision steel parallel set - stepped type)

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - PPP125SA (Thin type precision steel parallel set - stepped type)

  • PPP125SA
  • SUPER

Liên hệ

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - PPP125SA (Thin type precision steel parallel set - stepped type) chiều dài 125 mm, độ chính xác 0.005 mm

Đặc điểm nối bật: 

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - #PPP125SA  (Thin type precision steel parallel set - stepped type) chiều dài 125 mm, độ chính xác 0.005 m

Bộ căn mẫu song song SUPER kiểu bước - #PPP125SA  (Thin type precision steel parallel set - stepped type)  Made in Japan

Thông số kĩ thuật:

 - Bộ căn mẫu song song kiểu bước #PPP125SA gồm 5 cặp chi tiết #PPP125S21, #PPP125S25, #PPP125S29, #PPP125S33, #PPP125S37

 - Các kích thước AxBxC có độ chính xác cao: #PPP125S21(8x21x125), #PPP125S25(8x25x125), #PPP125S29(8x29x125), #PPP125S33(8x33x125), #PPP125S37(8x37x125)

 - Sai số song song của 2 bề mặt A là 0,005mm

 - Sai số kích thước của B là 0,005mm và C là 0,2mm

 - Vật liệu: Thép S50C

 - Độ cứng: 47-52HRC

Được gia công bề mặt để đạt độ nhẵn cao

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn