9300-030 - Bộ dụng cụ cách điện 1000V WIHA - 37137

9300-030 - Bộ dụng cụ cách điện 1000V WIHA - 37137 (9300-030)

  • 9300030
  • WIHA

Liên hệ

9300-030 - Bộ tô vít cách điện 1000V WIHA - #37137

9300-030
  • 9300-030
Mã đặt hàng9300.030 
Model37137
Số chi tiết29
Kìm cắt160 mm
Dụng cụ tuốt dây165 mm
Dụng cụ tuốt dây tự động190 mm
Kìm200 mm
Kìm mỏ nhọn135 mm
Tô vít 2 cạnh cỡ3.5 x 100 mm
Tô vít 2 cạnh cỡ 4.0 x 100 mm
Tô vít 4 cạnhPZ1x80 mm
Tô vít 4 cạnhPZ2 x 100 mm
Bút thử điện  
Tô vít1.5 x 40 mm
Tô vít2 x 40 mm
Tô vít cỡ2.5x40 mm
Tô vít cỡ3.0x50 mm
Tô vít cỡPH00x40 mm
Tô vít cỡPH0x50 mm
Bộ lục giác 9 chi tiết:1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm