725 - Dao cắt ống đồng SUPER-EGO - 458020.0100

725 - Dao cắt ống đồng SUPER-EGO - 458020.0100

  • 458020.0100
  • SUPER

Liên hệ

458020 - Pipe cutter SUPER-EGO. Khả năng cắt ống đồng, đồng thau, nhôm...độ bền lưỡi từ 200-300 lần cắt.

Mã đặt hàngKhả năng cắt ống
 Ø
458020.01003...30 mm