369R HZ13 - Bộ lục giác đầu bi hệ inch WIHA - 36521 | 36522

369R HZ13 - Bộ lục giác đầu bi hệ inch WIHA - 36521 | 36522 (36521)

  • 36521
  • WIHA

Liên hệ

36521
  • 36522
  • 36521
Mã đặt hàng Thông số 
36521

Số chi tiết 13

Kích cỡ từng chi tiết: 0.05  1/16   5/64  3/32  7/64   1/8  9/64  5/32  3/16  7/32  1/4  5/16  3/8 

36522

Số chi tiết 13

Kiểu đóng gói Vỏ nhựa

Kích cỡ từng chi tiết: 0.05  1/16   5/64  3/32  7/64   1/8  9/64  5/32  3/16  7/32  1/4  5/16  3/8