369 HZ8 - Bộ lục giác đầu bi hệ inch WIHA - 01420

369 HZ8 - Bộ lục giác đầu bi hệ inch WIHA - 01420 (369 HZ8)

  • 369HZ8
  • WIHA

Liên hệ

369 HZ8
  • 369 HZ8
Mã đặt hàngThông số 
01420

Số chi tiết 8

Kích cỡ từng chi tiết  5/64  3/32  1/8    5/32  3/16  7/32  1/4  5/16  inch