351 SZ 13 - Bộ lục giác hệ inch WIHA - 25610

351 SZ 13 - Bộ lục giác hệ inch WIHA - 25610 (351 SZ 13)

  • 351SZ13
  • WIHA

Liên hệ

 Bộ lục giác hệ inch WIHA -#  25610

351 SZ 13
  • 351 SZ 13
Mã đặt hàngThông số
24851

Số chi tiết : 13

Kích cỡ từng chi tiết: 0.05  1/16   5/64  3/32  7/64   1/8  9/64  5/32  3/16  7/32  1/4  5/16  3/8  in

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn