306 - Cờ lê cân lực FACOM - 431320

306 - Cờ lê cân lực FACOM - 431320

  • 431320
  • FACOM

Liên hệ

 

431320 Torque wrench FACOM
Facom 306, automatic wrench slip with audible signal, precision scale for presetting; with ratchet and receptacle for interchangeable adapter tools 431600-431670; accuracy ±2% (Type 5...25 ± 4%), with factory test certifiate.
 

Mã đặt hàngThông số
431320.0050

Dải cân lực1...5Nm

Khoảng chia lực 0.05Nm

Đầu vặn 1/4“

Kích cỡ đầu lắp 9x12mm

Chiều dài 185mm

Khối lượng 0.29 kg

431320.0100

Dải cân lực 5...25Nm

Khoảng chia lực 0.1Nm

Đầu vặn 1/4“

Kích cỡ đầu lắp 9x12mm

Chiều dài254mm

Khối lượng0.41 kg

431320.0300

Dải cân lực 20...100Nm

Khoảng chia lực 1Nm

Đầu vặn 1/2“

Kích cỡ đầu lắp 9x12mm

Chiều dài437mm

Khối lượng1.05 kg

431320.0400

Dải cân lực 40...200Nm

Khoảng chia lực1Nm

Đầu vặn 1/2“

Kích cỡ đầu lắp14x18mm

Chiều dài 515mm

Khối lượng1.26kg

431320.0500

Dải cân lực 70...350Nm

Khoảng chia lực 2Nm

Đầu vặn 1/2“

Kích cỡ đầu lắp14x18mm 

Chiều dài 725mm

Khối lượng1.79kg

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn