2850 - Tô vít cân lực WIHA - 432020

2850 - Tô vít cân lực WIHA - 432020 (2850)

  • 2850
  • WIHA

Liên hệ

Wiha 2850, with fixed preset torque, ergonomic multi-component handle.

2850
  • 2850
Mã đặt hàngThông số
432020.0100

Gía trị hiệu chuẩn (Nm) 0.5

Chiều dài tay nắm (mm) 112

Đường kính tay nắm Ø (mm) 23

432020.0200

Gía trị hiệu chuẩn (Nm) 0.6

Chiều dài tay nắm (mm) 112

Đường kính tay nắm Ø (mm) 23

432020.0300

Gía trị hiệu chuẩn (Nm) 0.9

Chiều dài tay nắm (mm) 112

Đường kính tay nắm Ø (mm) 23

432020.0400

Gía trị hiệu chuẩn (Nm) 1.1

Chiều dài tay nắm (mm) 119

Đường kính tay nắm Ø (mm) 30

432020.0500

Gía trị hiệu chuẩn (Nm) 2.0

Chiều dài tay nắm (mm) 119

Đường kính tay nắm Ø (mm) 30

432020.0600

Gía trị hiệu chuẩn (Nm) 2.5

Chiều dài tay nắm (mm) 119

Đường kính tay nắm Ø (mm) 30

432020.0700

Gía trị hiệu chuẩn (Nm) 3.0

Chiều dài tay nắm (mm) 126

Đường kính tay nắm Ø (mm) 36

432020.0800

Gía trị hiệu chuẩn (Nm) 3.8

Chiều dài tay nắm (mm) 126

Đường kính tay nắm Ø (mm) 36

432020.0900

Gía trị hiệu chuẩn (Nm) 5.5

Chiều dài tay nắm (mm) 132

Đường kính tay nắm Ø (mm) 41

432020.1000

Gía trị hiệu chuẩn (Nm) 7.2

Chiều dài tay nắm (mm) 132

Đường kính tay nắm Ø (mm) 41