208A - Cờ lê cân lực FACOM - 431310

208A - Cờ lê cân lực FACOM - 431310

  • 431310
  • FACOM

Liên hệ

431310 Torque wrench FACOM
Facom 208A, automatic wrench slip with audible signal, fie scale for presetting, ergonomic plastic handle, proven mechanism with long service life, with reversible ratchet and holder for interchangeable end fitings 431600 - 431660.

Mã đặt hàngThông số
431310.0100

Dải cân lực 10...50Nm

Khoảng chia lực 0.5Nm

Đầu vặn 3/8“

Kích cỡ đầu lắp 9x12mm

Chiều dài 337mm

Khối lượng 0.78 kg

431310.0200

Dải cân lực 20...100Nm

Khoảng chia lực 1Nm

Đầu vặn 1/2“

Kích cỡ đầu lắp 9x12mm

Chiều dài 396mm

Khối lượng 0.92kg

431310.0300

Dải cân lực 40...200Nm

Khoảng chia lực 2Nm

Đầu vặn 1/2“

Kích cỡ đầu lắp 14x18mm

Chiều dài 466mm

Khối lượng 1.11 kg

431310.0400

Dải cân lực 60...340Nm

Khoảng chia lực 2Nm

Đầu vặn 1/2“

Kích cỡ đầu lắp 14x18mm

Chiều dài 618mm

Khối lượng 1.43kg

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn