113A.C - Mỏ lết FACOM - 420130

113A.C - Mỏ lết FACOM - 420130

  • 420130
  • FACOM

Liên hệ

113A.C - Adjustable wrench FACOM - # 420130. DIN 3117 / ISO 6787, chrome-vanadium steel, hardened, chrome-plated, jaw faces polished. Improved worm screw access.

Mã đặt hàngChiều dàiĐộ mở hàmMã đặt hàngChiều dàiĐộ mở hàm
 mmmm mmmm
420130.010011413420130.050030634
420130.020015520420130.060038044
420130.030020627420130.070045653
420130.040025530420130.080061262