PB 8100/8140 - Tô vít dẹt PB Swiss Tools - 434250

PB 8100/8140 - Tô vít dẹt PB Swiss Tools - 434250 (PB 8100/8140)

Liên hệ

Thương hiệu số 1 thế giới về dụng cụ vặn, được chế tạo từ thép hợp kim siêu cứng tới 62 HRC tăng độ cứng và độ bền vượt trội cho chuyên gia và người sử dụng chuyên nghiệpHàng nhập khẩu Thụy Sĩ 100%, bảo hành tới 2 năm!

PB 8100/8140
  • PB 8100/8140
Mã đặt hàngThông số
434250.0020

Size: 00-40

Bề rộng đầu vít: 2mm 

Bề dày đầu vít: 0.3mm

Chiều dài phần vặn: 40mm

Chiều dài tổng thể:100mm

434250.0050

Size: 00-70

Bề rộng đầu vít: 2mm

Bề dày đầu vít: 0.3mm

Chiều dài phần vặn: 70mm

Chiều dài tổng thể:140mm

434250.0070

Size: 00-125

Bề rộng đầu vít:2mm

Bề dày đầu vít: 0.3mm

Chiều dài phần vặn: 125mm

Chiều dài tổng thể:200mm

434250.0100

Size: 0-80

Bề rộng đầu vít:2.5nm

Bề dày đầu vít: 0.4mm

Chiều dài phần vặn: 80mm

Chiều dài tổng thể:180mm

434250.0120

Size: 0-50

Bề rộng đầu vít:2.5mm

Bề dày đầu vít: 0.4mm

Chiều dài phần vặn: 50mm

Chiều dài tổng thể:135mm

434250.0200

Size: 1-90

Bề rộng đầu vít:3.5mm

Bề dày đầu vít: 0.5mm

Chiều dài phần vặn: 90mm

Chiều dài tổng thể:180mm

434250.0220

Size: 1-150

Bề rộng đầu vít:3.5mm

Bề dày đầu vít: 0.5mm

Chiều dài phần vặn: 150mm

Chiều dài tổng thể:240mm

434250.0240

Size: 1-200

Bề rộng đầu vít:3.5mm

Bề dày đầu vít: 0.5mm

Chiều dài phần vặn: 200mm

Chiều dài tổng thể:290mm

434250.0270

Size: 3-40

Bề rộng đầu vít:4mm

Bề dày đầu vít: 0.6mm

Chiều dài phần vặn: 40mm

Chiều dài tổng thể:135mm

434250.0300

Size: 2-100

Bề rộng đầu vít:4mm

Bề dày đầu vít: 0.6mm

Chiều dài phần vặn: 100mm

Chiều dài tổng thể:195mm

434250.0320

Size: 2-150

Bề rộng đầu vít:4mm

Bề dày đầu vít: 0.6mm

Chiều dài phần vặn: 150mm

Chiều dài tổng thể:245mm

434250.0340

Size: 2-200

Bề rộng đầu vít:4mm

Bề dày đầu vít: 0.6mm

Chiều dài phần vặn: 200mm

Chiều dài tổng thể:295mm

434250.0370

Size: 3-50

Bề rộng đầu vít:5.5mm

Bề dày đầu vít: 0.8mm

Chiều dài phần vặn: 50mm

Chiều dài tổng thể:150mm

434250.0400

Size: 3-120

Bề rộng đầu vít:5.5mm

Bề dày đầu vít: 0.8mm

Chiều dài phần vặn: 120mm

Chiều dài tổng thể:220mm

434250.0420

Size: 3-200

Bề rộng đầu vít:5.5mm

Bề dày đầu vít: 0.8mm

Chiều dài phần vặn: 200mm

Chiều dài tổng thể:300mm

434250.0440

Size: 3-250

Bề rộng đầu vít:5.5mm

Bề dày đầu vít: 0.8mm

Chiều dài phần vặn: 250mm

Chiều dài tổng thể:350mm

434250.0460

Size: 3-300

Bề rộng đầu vít:5.5mm

Bề dày đầu vít: 0.8mm

Chiều dài phần vặn: 300mm

Chiều dài tổng thể:400mm 

434250.0480

Size: 4-80

Bề rộng đầu vít:6.5mm

Bề dày đầu vít: 1mm

Chiều dài phần vặn: 80Chiều dài tổng thể:185

434250.0500

Size: 4-140

Bề rộng đầu vít:6.5mm

Bề dày đầu vít: 1mm

Chiều dài phần vặn: 140mm

Chiều dài tổng thể:245mm

434250.0520

Size: 4-200

Bề rộng đầu vít:6.5mm

Bề dày đầu vít: 1mm

Chiều dài phần vặn: 200mm

Chiều dài tổng thể:305mm

434250.0540

Size: 4-300

Bề rộng đầu vít:6.5mm

Bề dày đầu vít: 1mm

Chiều dài phần vặn: 300mm

Chiều dài tổng thể:405mm

434250.0600

Size: 5-160

Bề rộng đầu vít:8mm

Bề dày đầu vít: 1.2mm

Chiều dài phần vặn: 160mm

Chiều dài tổng thể:270mm

434250.0620

Size: 5-400

Bề rộng đầu vít:8mm

Bề dày đầu vít: 1.2mm

Chiều dài phần vặn: 400mm

Chiều dài tổng thể:510mm

434250.0700

Size: 6-180

Bề rộng đầu vít:10mm

Bề dày đầu vít: 1.6mm

Chiều dài phần vặn: 180mm

Chiều dài tổng thể:300mm

434250.0720

Size: 6-500

Bề rộng đầu vít:10mm

Bề dày đầu vít: 1.6mm

Chiều dài phần vặn: 500mm

Chiều dài tổng thể:620mm

434250.0800

Size: 7-200

Bề rộng đầu vít:13mm

Bề dày đầu vít: 2mm

Chiều dài phần vặn: 200mm

Chiều dài tổng thể:320mm

Tô vít dẹt PB Swiss Tools (Swiss Made) thuộc series PB 8100/8140 có chiều dài phần vặn từ 40 - 500 mm. 

PB 8100/8140,chrome-vanadium steel, with ergonomic 2-componentPB SwissGriphandle with non-slip Santoprene surface for good grip, forhigher torques.

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn