PB 735 - Đột chốt PB Swiss Tools - 453030

PB 735 - Đột chốt PB Swiss Tools - 453030 (PB 735)

Liên hệ

PB 735 - Đột chốt PB Swiss Tools -# 453030, thân chốt chế tạo bằng thép độ cứng cao chrome-vanadium.

PB 735
  • PB 735
Mã đặt hàngĐầu mũi độtChiều dàiĐường kính thân độtMã đặt hàngĐầu mũi độtChiều dàiĐường kính thân đột
 Ø mmmmmm Ø mmmmmm
453030.0200212010453030.0500512010
453030.0300312010453030.0600612010
453030.0400412010