PB 730 - Đột chốt PB Swiss Tools - 453020

PB 730 - Đột chốt PB Swiss Tools - 453020 (PB 730)

Liên hệ

PB 730 - Đột chốt PB Swiss Tools -# 453020, thân chốt chế tạo bằng thép độ cứng cao chrome-vanadium.

PB 730
  • PB 730
Mã đặt hàngĐầu mũi độtChiều dàiĐường kính thân độtMã đặt hàngĐầu mũi độtChiều dàiĐường kính thân đột
 Ø mmmmmm Ø mmmmmm
453020.010011008453020.0500516514
453020.020021108453020.0600618014
453020.0300312510453020.0700820014
453020.0400414012453020.08001020016
Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn