PB 140 - Tô vít dẹt PB Swiss Tools - 434440

PB 140 - Tô vít dẹt PB Swiss Tools - 434440 (PB 140)

Liên hệ

Thương hiệu số 1 thế giới về dụng cụ vặn, được chế tạo từ thép hợp kim siêu cứng tới 62 HRC tăng độ cứng và độ bền vượt trội cho chuyên gia và người sử dụng chuyên nghiệpHàng nhập khẩu Thụy Sĩ 100%, bảo hành tới 2 năm!

PB 140
  • PB 140
Mã đặt hàngThông số
434440.0100

Size:  00-30

Bề rộng đầu vít 2mm

Bề dày đầu vít 0.3mm

Chiều dài phần vặn 30mm

Chiều dài toàn bộ: 105mm

434440.0200

Size: 00-50

Bề rộng đầu vít 2mm

Bề dày đầu vít 0.3mm

Chiều dài phần vặn 50mm

Chiều dài toàn bộ: 125mm

434440.0350

Size: 00-125

Bề rộng đầu vít 2mm

Bề dày đầu vít 0.3mm

Chiều dài phần vặn 125mm

Chiều dài toàn bộ: 200mm

434440.0400

Size: 0-50

Bề rộng đầu vít 2.5mm

Bề dày đầu vít 0.4mm

Chiều dài phần vặn 50mm

Chiều dài toàn bộ: 135mm

434440.0500

Size: 0-100

Bề rộng đầu vít 2.5mm

Bề dày đầu vít 0.4mm

Chiều dài phần vặn 100mm

Chiều dài toàn bộ: 185mm

434440.0750

Size: 1-150

Bề rộng đầu vít 3.5mm

Bề dày đầu vít 0.5mm

Chiều dài phần vặn 150mm

Chiều dài toàn bộ: 240mm

434440.0800

Size: 1-200

Bề rộng đầu vít 3.5mm

Bề dày đầu vít 0.5mm

Chiều dài phần vặn 200mm

Chiều dài toàn bộ: 290mm

434440.0850

Size: 2-40

Bề rộng đầu vít 4mm

Bề dày đầu vít 0.6mm

Chiều dài phần vặn 40mm

Chiều dài toàn bộ: 135mm

434440.1000

Size: 2-150

Bề rộng đầu vít 4mm

Bề dày đầu vít 0.6mm

Chiều dài phần vặn 150mm

Chiều dài toàn bộ: 245mm

434440.1100

Size: 2-200

Bề rộng đầu vít 4mm

Bề dày đầu vít 0.6mm

Chiều dài phần vặn 200mm

Chiều dài toàn bộ: 295mm

434440.1150

Size: 3-50

Bề rộng đầu vít 5.5mm

Bề dày đầu vít 0.8mm

Chiều dài phần vặn 50mm

Chiều dài toàn bộ: 150mm

434440.1300

Size: 3-200

Bề rộng đầu vít 5.5mm

Bề dày đầu vít 0.8mm

Chiều dài phần vặn 200mm

Chiều dài toàn bộ: 300mm

434440.1400

Size: 3-250

Bề rộng đầu vít 5.5mm

Bề dày đầu vít 0.8mm

Chiều dài phần vặn 250mm

Chiều dài toàn bộ: 350mm

434440.1500

Size: 3-300

Bề rộng đầu vít 5.5mm

Bề dày đầu vít 0.8mm

Chiều dài phần vặn 300mm

Chiều dài toàn bộ: 400mm

434440.1550

Size: 4-80

Bề rộng đầu vít 6.5mm

Bề dày đầu vít 1mm

Chiều dài phần vặn 80mm

Chiều dài toàn bộ: 185mm

434440.1600

Size: 4-200

Bề rộng đầu vít 6.5mm

Bề dày đầu vít 1mm

Chiều dài phần vặn 200mm

Chiều dài toàn bộ: 305mm

434440.1700

Size: 4-300

Bề rộng đầu vít 6.5mm

Bề dày đầu vít 1mm

Chiều dài phần vặn 300mm

Chiều dài toàn bộ: 405mm

434440.1850

Size: 5-100

Bề rộng đầu vít 8mm

Bề dày đầu vít 1.2mm

hiều dài phần vặn 100mm

Chiều dài toàn bộ: 210mm

434440.1900

Size: 5-400

Bề rộng đầu vít 8mm

Bề dày đầu vít 1.2mm

Chiều dài phần vặn 400mm

Chiều dài toàn bộ: 510mm

Tô vít dẹt PB Swiss Tools (Swiss Made) loại  PB 140  có chiều dài phần vặn 30-400 mm. 

PB 140,chrome-vanadium steel, extra long or short blade, for slotted screws, parallel point, optimum force transfer, no cam-out effect, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle.