Mỏ lết BAHCO - 420125

Mỏ lết BAHCO - 420125

  • 420125
  • BAHCO

Liên hệ

Adjustable wrench BAHCO - #420125. Adjustable wrench, laterally adjustable, for demanding applications. ISO 6787, DIN 3117, BS 6333.

Mã đặt hàngĐộ mởChiều dàiMã đặt hàngĐộ mởChiều dài
      
420125.010021155420125.050049405
420125.020029205420125.060062500
420125.030034255420125.070077750
420125.040039305   

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!

Hotline

0973 656 786