2463 - Kìm mở phe trong cong BAHCO - 445080

2463 - Kìm mở phe trong cong BAHCO - 445080

  • 445080
  • BAHCO

Liên hệ

 2463 - Kìm mở phe trong cong BAHCO -# 445080 BAHCO 2463,DIN 5256 C, high-performance steel alloy, chrome-plated, high-gloss polished, 90° offset jaws,

Mã đặt hàngKích cỡĐầu típChiều dài
 mmmmmm
445080.01008...251.0...2.0130
445080.020019...602.0...2.5170
445080.030040...1002.5...3.5210

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!

Hotline

0973 656 786